• Adres:

  Yakacık Caddesi No:111 34870 Kartal / İstanbul

 • E-Posta:

  info@tedar.org.tr

Hakkımızda

Hakkımızda

TEDAR, 2013 yılında T.C. Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak Rekabet Hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde, tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmak için kurulmuştur.

 

 • Tedarik zinciri yönetimi prensiplerini ülkemizde oluşturmak ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili meslek ile bilimin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Profesyonelleri bir araya getirip görüş alışverişinde bulunmalarını ve iyi uygulamaları paylaşmalarına katkı sağlamak,
 • Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik prensibinin benimsenmesini sağlamak,
 • Tedarik zinciri yönetimindeki stratejik konular hakkında çalışmalar yürütmek,
 • Tedarik zincirini ilgilendiren konularda araştırmalar gerçekleştirerek geleceğe ışık tutmak,
 • Tedarik zinciri yönetim uygulamalarındaki ihtiyaçlar, iş dünyasının beklentileri konusunda aktif çalışmalar yürütmek,
 • Tedarik zinciri yönetimi konularında üniversiteler ile birlikte iş birliğinde bulunarak gençlerin uzmanlaşacakları alanları belirlemesinde bilgilendirmek, seçtikleri alanda eğitim ile iş fırsatları yaratılmasına yönelik projeler yürütmek, kongreler ve çalıştaylar düzenlemek,
 • Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasına yönelik ortamlar sağlamak,

 

Başlıca Faaliyetleri:

 

Eğitim ve Seminerler:

Üyelerimizin tedarik zinciri yönetimi gündemindeki konuları takip etmesine, değişen koşullara uyum sağlayarak yenilenmesine, tüm kurumlar ile çalışanların gelişim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve seminerler düzenliyoruz.

Çalışanlarına yatırım yaparak onların farklı konularda bilinçlenme, performans, motivasyon düzeylerinin yükselmesini sağlayarak başarı elde etmek isteyen kurumlar ile yöneticilerine kurumsal eğitimler sunuyoruz.

 

Üyelerle İlişkiler:

Üyelerimizle bir araya geldiğimiz toplantılar düzenliyor, iş birliği fırsatlarını yaratabilecekleri ortamlar sağlıyoruz. Üyelerin kendi sektörlerinin sesi olarak beklentilerine yönelik çözüm sunmak amacıyla birleşerek ortak projeler üretiyoruz. Üyelerimizin düzenledikleri sosyal sorumluluk projelerine dergimizde yer vererek hem üyemizin projelerinin etki alanını genişletiyor hem kurumsal iletişim çalışmalarına destek veriyor hem de kamuoyuna tanıtarak örnek olmasını sağlıyoruz. Üyelerimizin icra kurullarımızda yer almalarını sağlayarak derneğimizin gelişimine dolayısıyla tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı temin ediyoruz.

 

Konferans, Panel, Söyleşi ve Bilgilendirme Toplantıları:

Tedarik Zinciri Yönetimiyle ilgili yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere katılıyoruz. Tedarik Zinciri Yönetimi çerçevesinde kapsamlı konferanslar, paneller, söyleşiler düzenleyerek iş dünyasının farklı sektörlerinden gelen deneyimli profesyonellerini buluşturuyor ve sektörlerin güncellenerek gelişmelerine katkı sağlıyoruz.

 

TEDAR Dergi:

Her sayısında farklı temalar ele alarak 3 ayda bir yayımladığımız e-dergimizde, ülkemizin önde gelen şirketlerinin üst düzey yetkilileri, sektörlere yön veren liderler ve alanlarının seçkin akademisyenlerinin değerli görüşleriyle yer almasına özen gösteriyoruz. Sadece Tedarik Zinciri Yönetimi alanımızla ilgili değil; alanımızdan etkilenen tüm sektör ile birimlere yansımalarını inceliyor, sayıya özel belirlenen temalar hakkında farklı kurum ile kişilerin bakış açılarıyla yorumlarını sunuyoruz. Tüm dergi sayılarımızı, TEDAR web sitesinden her an ulaşılabilir kılıyoruz.

 

Kamuoyu Oluşturma:

Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili gündemdeki gelişmeleri takip ediyor, değişiklikler konusunda hem üyelerimizi hem kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Değişikliklerin yaratacağı sonuçları öngörerek gerekli iş birlikleri oluşturuyor, tüm kurum ile yöneticilere farkındalık kazandırarak sistemlerine, yapılarına en uygun aksiyonların alınması için faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

 

Paydaşlar ile İlişkiler :

Mesleki iş örgütleri ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. TEDAR ve TOBB iş birliği ile Tedarikçi Geliştirme Programı kapsamında seminerler, kadınların iş gücüne daha fazla katılması, ekonomimize olan etkilerinin artması amacıyla kadın girişimcilerin destekleyerek KAGİDER iş birliği ile Satınalma Buluşmaları, TÜSİAD, İTO, TÜRKONFED, SEDEFED vb. kuruluşlar ile pek çok ortak organizasyonlar düzenliyoruz.

 

Yeni Nesil Satınalma Araştırması :

TEDAR ve PwC Türkiye Tedarik Zinciri Yönetim Danışmanlığı ekibi, Türkiye'de tedarik zinciri fonksiyonunun gelişimine ışık tutmak ve alanında farkındalığı artırmak amacıyla her sene Yeni Nesil Satınalma Araştırması düzenleyerek çıkan sonuçları raporladıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Kurumsal
Üyelerimiz
Tümünü Gör