Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) ile TUV Austria Türk Grubu içinde yer alan, uluslararası ve ulusal standartlar, mevzuat ve şartnameler, mesleki zorunluluklar, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim için gerekli olan eğitimleri organize eden ve gerçekleştiren TUV Austria Turk Akademi, teknik ve gelişim eğitimleri kapsamında işbirliği yapmıştır.

İşbirliği kapsamında, TUV Austria Türk Akademi profesyonel eğitmen kadrosu, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda; sürdürülebilir yönetim sistemleri kurma ve işletme, tedarik zinciri süreçlerinin ulusal ve uluslararası standart beklentilerinin doğru anlaşılması ve yürütülmesi için katkı sağlayan eğitimler gerçekleştirilecektir.

TEDAR, sektörlerinde önde gelen 7 firma tarafından (Siemens A.Ş., Bosch Türkiye, QNB Finansbank, Borusan Holding, Zer Merkezi Hizmetler, PMMS, Bosch ve Siemens Ev Aletleri), Aralık 2013’te, T.C Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, Rekabet Hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde, tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak, iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. TEDAR’ın misyonu, sürdürülebilirlik ve çeşitlilik prensibi çerçevesinde ve iş dünyasının beklentilerine uygun olarak, ilgili paydaşlarımızla birlikte, etik değerlerimize bağlı kalarak tedarik zinciri prensiplerini oluşturmak, mesleğin ve tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine katkıda bulunarak ülkemizin rekabetçiliğine katma değer yaratmaktır. TEDAR’ın vizyonu, ülkemizde, alanında tüm paydaşlarına dünya standartlarında katma değer yaratan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

TEDAR & TÜV Austria Türk işbirliği ile sunulacak eğitim kataloğunda yer alacak çeşitli konularda eğitimler ile, TEDAR’ın kuruluş amacı ve hedefleri doğrultusunda, tedarik zinciri fonksiyonunun ve profesyonellerinin gelişimine katma değer sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitim katalogları ve detayları üzerinde çalışmalar devam etmektedir.