SGS ve TEDAR İşbirliği ile

FİRMA (TEDARİKÇİ) DEĞERLENDİRME VE TETKİKİ

 

GİRİŞ

TEDAR ve SGS Türkiye işbirliğinde oluşturulan Firma Değerlendirme ve Tetkiki Projesi ve Standardı, tedarikçi firmaların Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Etik ve Sosyal Uygunluk bakımından yeterliliğini ortaya koymak, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini iyileştirmek, riskleri azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacı ile, kapsamlı bir çalışma sonucunda, uzman ekipler tarafından, Yasal Mevzuatlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu süreç kapsamında, konusunda uzman SGS ekipleri tarafından, standart bazda gerçekleştirilecek değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayan tedarikçilerin TEDAR onaylı tedarikçi listesinde yer alması hedeflenmektedir.

TEDAR onaylı tedarikçi havuzunda yer alacak tedarikçilere sağlanacak olan SGS ve TEDAR sertifikasyonu, tedarikçiler tarafından uygun bulunması halinde, TEDAR’ıninternet sayfasında, sosyal medya hesaplarında, aylık bültenlerinde ve ayrıca dijital dergilerinde ilgili paydaşlar ile paylaşılacaktır.

SGS uzmanları tarafından sunulacak bu değerlendirmeden tüm firmalar yararlanabileceği gibi, TEDAR üyesi firmalar belirlenen özel şartlar ile daha avantajlı olarak faydalanabilecektir.

TED

KISACA SGS

Uluslararası uzmanlardan oluşan ekibimizin, dünyanın her yerinde ve her sektörde, işinizin daha hızlı, kolay ve verimli olmasını sağlamak amacıyla üreteceği size özel çözümlere güvenebilirsiniz. Risklerinizi azaltmanıza, süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha sürdürülebilir bir sistem oluşturmanıza yardımcı olacak, bağımsız hizmetler sunmak amacıyla sizinle birlikte çalışıyoruz.

Grup Profilimiz

SGS dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşudur. SGS kalite ve doğruluk konusunda küresel bir referanstır. Müşterilerimize, 85.000'den fazla çalışanımız, dünya geneline yayılmış olan 1.800'den fazla ofis ve laboratuvar ağımızla hizmet vermekteyiz.

Sunduğumuz temel hizmetler dört kategoriden oluşmaktadır:

 • Gözetim: Dünya lideri gözetim ve denetim hizmetlerimiz; örneğin nakliye sırasında durum ve ağırlık kontrolü gibi hizmetlerle, ticaretini yaptığınız malların kalite ve miktar kontrolünü yapabilmenize ve çeşitli bölge ve pazarların ilgili yasal düzenlemelerine uymanıza yardımcı olur.
 • Test: Konusunda uzman ve deneyimli personelden oluşan global laboratuvar ağımız, riskleri azaltılmanızı, piyasaya sunum süresini kısaltılmanızı ve ürünlerinizin kalite, güvenlik ve performansının ilgili sağlık, güvenlik ve yasal standartlar çevçevesinde test edilmesini sağlar.
 • Belgelendirme: Ürün, süreç, sistem ve hizmetlerinizin, her türlü ulusal, uluslararası standart ve mevzuata ya da müşteriniz tarafından belirlenen standartlara uygun olduğunu belgelemenizi sağlar.
 • Denetim:Ürünlerin ve hizmetlerin uluslararası ve yerel mevzuatlara uygunluğundan emin olmanızı sağlar. Her sektörde, uluslararası kapsama alanını yerel bilgi, benzersiz tecrübe ve uzmanlık ile birleştiren SGS, ham maddeden son tüketiciye kadar tedarik zincirinin tamamına hizmet verir.

Gerek duyulan her yerde piyasaya öncü hizmetler sunabilmek için, sürekli olarak tüketici ve toplum beklentilerinin de ötesinde, ileriye bakıyoruz. Sektöründe lider bir kuruluş olarak, müşterilerimize kalite, güvenlik, verimliliği arttıran ve risklerin azaltılmasına katkı sağlayan özelleştirilmiş iş çözümleri ile, mevzuatların gittikçe arttığı dünyamızda rehberlik ediyoruz. Bağımsız hizmetlerimiz, müşterilerimizin tüm faaliyetlerine önemli düzeyde değer katar ve işlerinin sürdürülebilirliğini sağlar.

KISACA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ (TEDAR);

TEDAR, Aralık 2013’te, sektörlerinde önde gelen 7 firma tarafından, ülkemizde, alanında tüm paydaşlarına dünya standartlarında katma değer yaratan bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonu ile kurulmuştur.

TEDAR Kurucu üye firmaları: Siemens, Bosch Türkiye, QNB Finansbank, Zer, Borusan Holding, Bosch ve Siemens Ev Aletleri, PMMS

TEDAR’ın amacı, T.C Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, Rekabet Hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde, tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak, iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmaktır.

TEDAR’ın misyonu, sürdürülebilirlik ve çeşitlilik prensibi çerçevesinde ve iş dünyasının beklentilerine uygun olarak, ilgili paydaşlarımızla birlikte, etik değerlerimize bağlı kalarak tedarik zinciri prensiplerini oluşturmak, mesleğin ve tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine katkıda bulunarak ülkemizin rekabetçiliğine katma değer yaratmaktır.

TEDAR, artan üyeleri ile, fonksiyonu geliştirmek ve katma değer yaratmak için faaliyetlerine devam etmektedir.

 

TETKİK SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME:

 • Tetkikler, Uluslararası Lider Gözetim, Test ve Sertifikalandırma firması olan SGS’nin deneyimli tetkikçi ekibi tarafından yapılmaktadır.
 • Tetkikler, standardize edilmiş kriterlere göre yapılmaktadır. Bu kriterler; yasal gerekliliklere uyum, Çevre , Sağlık ve Güvenlik,Yönetim sistemi ve Etik konularını kapsamaktadır.
 • Firma değerlendirmesi ve tetkikinin amacı, tedarikçi firmaların belirli standartlara göre değerlendirilmesini sağlamak ve onaylı tedarikçi listelerini oluşturmaktır.
 • Onaylı tedarikçiler, SGS tarafından oluşturulan bir platformdan takip edilebilecektir.  
 • Tecrübeli bir tetkikçi ekibi tarafından yapılan tetkik neticesinde, firmanızdaki iyileştirme fırsatları ve eksiklikler size raporlanacaktır.
 • Bu değerlendirme ile firmanızın SGS& TEDAR kontrol listesine göre uygunluğu belirlenecek ve firmanız onaylı tedarikçi listesinde yeralacaktır.
 • Yapılacak tetkik sonucuna göre belirlenen puanlamaya göre aşağıdaki kategorilerde değerlendirme yapılacaktır.

“YEŞİL”: Firma değerlendirme puanına göre çalışabilir tedarikçi.  

“SARI”: Firma değerlendirme puanına göre uygun bir aksiyon planının sunulması ve Yeşil kategoriye geçiş ile çalışabilir tedarikçi. 

“KIRMIZI”: Firma değerlendirme puanına göre çalışılamaz tedarikçi.

 • Puanlama ile ilgili bilgiler:

0 puan:  Gereklilik hiç yok ise, prosedür talimat akış şeması yok ise hiç uygulanmıyor;

1 Puan: Gereklilik yok ancak bir aksiyon planı var ise ve kayıtlı ise verilecek puan. 

2 puan: Gereklilik uygulamada var ancak tüm proseslerde uygulanmıyor ise. Örnek makine bakım sadece bir iki makinede uygulanıp tüm makineler için uygulanmıyor ise. Aksiyon planı istenecek.

3 puan: Gereklilik tüm firmada uygulanıyor ise verilecek puan.

Uygulanamaz (N/A): Uygulanamayan durumlar için belirtilecek.

Kalite, Çevre ve ISG ile ilgili bir gereklilikte 0 ve 1 puan; Sosyal&Etik bölümünde belirlenen özel gereklilikte 0 alınırsa sonuç direk kırmızı olmaktadır.

 • Kırmızı kategoride yer alan firma 1 seneden önce tetkik alamayacaktır
 • Sarı kategoride yer alan firma ise daha önce tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak 6 ay sonra tetkik gerçekleştirilip yeterli uygunluk görülmesi durumunda Yeşil kategoriye geçiş sağlayabilecektir.
 • Tetkik sonuçları 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda yeniden değerlendirme yapılması gerekmektedir. Firma talebine göre, bu süre, 2 yılı geçmeyecek şekilde, farklı belirlenebilecektir. Ancak firmada adres değişikliği, teknolojik değişiklikler, proses değişiklikleri gibi major farklılıkların oluşması ve/ veya müşteri talebi ile tetkikler tekrarlanabilecektir.  

TETKİK ÜCRETLENDİRME

Tedar üyelerine özel: Denetim adam gün ücreti 300 Avro karşılığı TL + KDV ;

Tedar üyesi olmayan firmalar: Denetim adam gün ücreti 375 Avro karşılığı TL + KDV  şeklindedir.

Uygunsuzluklar sonrası yeniden değerlendirme için uygulanacak ücret, denetim ücretinin yarısı (%50’si) olacaktır.

Denetçinin ulaşım, yemek ve konaklama masrafları, belirtilen ücretlere dahildir.

KONTROL LİSTESİ ANA BAŞLIKLARI:   

KALİTE:

 • Yönetim (Kalite belgesi, Kalite hedefleri , politika, risk değerlendirme, yönetimin gözden geçirmesi v.s.)
 • Müşteri şikayetleri ve düzeltici faaliyetler
 • Proses kontrol ve iş talimatları
 • Bakım
 • İnsan Kaynakları, eğitim
 • İç Tetkik
 • Tedarik Zinciri Yönetimi, Satın alma, tedarikçi değerlendirmesi vs.
 • Değişiklik yönetimi
 • Laboratuvar, kalibrasyon
 • Depolama
 • Yeni ürün devreye alma

ÇEVRE VE İSG:

 • Çevre, İSG Yönetim Sistemeleri belge,
 • Hedefler,
 • Politikası,
 • Yasal mevzuatlara uyum
 • Risk değerlendirme,
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Acil Durumlar
 • Atık Yönetimi v.s.

ETİK ve SOSYAL UYGUNLUK

 • 5 adet knock-out (eleme) sorusu
 • Diğer bazı konular: sendika, hakkı, hediye politikası, sosyal uygunluk politikası, çalışma saatleri, ücretlendirme vs.