Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI Endeks) ekonomik faaliyetlere ait, küresel ve mali piyasalar, şirketler, merkez bankaları, karar vericiler, yatırımcılar tarafından takip edilen, şirketlerin satın alma yöneticilerinin mal ve hizmet satın alma eğilimlerini inceleyen ve büyüme öngörülerini açıklamaya yönelik en önemli, hızlı ve güvenilir göstergeler arasında yer almaktadır. PMI endeks çalışması ülkelerin büyüme rakamlarının tahmini açısından en güncel verilere dayanması sebebi ile büyük önem taşır.

Markit Economics tarafından oluşturulan Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), 30’un üzerinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede imalat, hizmet, inşaat gibi sektörler için (sektör kapsamı ülkeden ülkeye değişmektedir), aylık raporlar biçiminde kamuoyuna açıklanmaktadır. 

İstanbul Sanayi Odası ve Markit Economics arasındaki iş birliğine istinaden, ülkemiz için hesaplanan “İstanbul Sanayi Odası Türkiye - PMI İmalat Sanayi Raporu” ve dünyada aylık bazda açıklanan ilk şehir PMI’ı olan “İstanbul Sanayi Odası İstanbul - PMI İmalat Sanayi Raporu”, İstanbul Sanayi Odası tarafından aylık bazda paylaşılmaktadır.

PMI endeksi 5 ayrı başlıkta hesaplanır. Bu başlıklar yeni siparişler, üretim, istihdam, tedarikçilerin teslim süreleri ve girdi stoktur. Endeks çalışması kapsamında yapılan anketler 18 farklı sektörden yaklaşık 400 satınalma yöneticisinin katılımında aylık bazda gerçekleştirilmektedir ve her ayın ilk iş günü açıklanmaktadır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından paylaşılan Türkiye ve İstanbul PMI endeks sonuçları, Temmuz 2019 itibariyle, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) tarafından da yayınlanacaktır. Endeks sonuçları TEDAR Dergisi ve iletişim kanallarından da (internet sayfası, sosyal medya hesapları) takip edilebilecektir. 

TEDAR olarak, İstanbul Sanayi Odası’na iş birlikleri için teşekkür ederiz.

 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI İmalat Sanayi Haziran Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul PMI İmalat Sanayi Haziran Raporuna ulaşmak için tıklayınız.